Встреча членов Совета и Программного комитета ИРИ с представителями СМИ